050-7744156

התגמול ככלי משמעותי בבניית עסקים

מערכת תגמול עובדים הינה הנדבך המרכזי בניהול ההון האנושי של הארגון – עובדים ומנהלים בכירים.
מערכת תגמול טובה, תיצור תמריצים לעובדים שהם אפקטיביים ויועילו להנעת הנהלת הארגון ועובדיו ותרתום אותם לשיפור מתמיד של ביצועי החברה, והשגת מטרותיה האסטרטגיות.

דילוג לתוכן